مشاهده همه 9 نتیجه

ساندویچ ساز و توستر

آون تستر روزنبرگ مدل 3810

4.350.000 تومان

ساندویچ ساز و توستر

آون توستر ویکنز مدل VIC-340

2.550.000 تومان

پیشنهادات تیمچه

توستر بلک وود مدل TO-S5000

3.240.000 تومان
9%
1.500.000 تومان
11%

ساندویچ ساز و توستر

توستر نان جرماتیک مدل ۷۰۰

470.000 تومان

ساندویچ ساز و توستر

توستر ولمی بلک وود

3.980.000 تومان

ساندویچ ساز و توستر

ساندویچ ساز بلک وود مدل S-645

1.490.000 تومان

ساندویچ ساز و توستر

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

840.000 تومان

ساندویچ ساز و توستر

ساندویچ ساز زولینگن مدل 671

1.790.000 تومان